เครื่องบอกเวลา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เรื่องดีดีมีอีกเยอะ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้เพื่อนช่วยแสดงความเห็นติชมมาด้วยนะคะ

    ตอบลบ


เรื่องดีดีมีอีกเยอะ


การส่งเสริมพัฒนาการ เริ่มตั้งแต่อยุ่ในครรภ์มารดา

โปรดพิจารณา

เกร็ดน่ารู้

การสอนเด็กอนุบาล จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เด็กได้เกิดพัฒนา
ทางสติปัญญา หรือไอคิวและอีคิวที่ดีไอคิว มาจากพัฒนาการทางสมอง ที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มีการเชื่อมโยงสมองเข้าด้วยกัน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ยีนส์ของ
พ่อแม่อีกส่วนหนึ่งมาจากสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจของผู้เป็นแม่ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ความปลอดภัยในระหว่างคลอด การบำรุงสมองลูกด้วยหลัก
โภชการที่ดีและการจัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับลูกอีคิว
พัฒนามาจากการเป็นตัวอย่างที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง การอบรม
เลี้ยงดูและการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับลูก